Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, wyjaśniamy zasady, na jakich przetwarzane są udostępnione nam przez Państwa dane osobowe. Z dokumentu mogą Państwo dowiedzieć się o celu ich pozyskiwania oraz podstawowych prawach związanych z przetwarzaniem przez DeoBeauty Aesthetic Clinic danych osobowych.

 1. Drogi Kliencie, Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest DeoBeauty Aesthetic Clinic ul. Narcyzowa 3, 96-100 Skierniewice, podlegająca pod ClinMedica Research OMC Sp.z o.o, Sp.k ul. Ogrodowa 21/23, 96-100 Skierniewice – zwany dalej:„Administratorem”.
 2. Może Pan/Pani skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: klinika@deobeauty.pl.
 3. Pana/Pani dane przetwarzane są w celu świadczenia usług kosmetycznych oraz zarządzania ich udzielaniem i umawianiem w Klinice DeoBeauty ul. Narcyzowa 3, 96-100 Skierniewice. Korzystanie z naszych usług jest w pełni dobrowolne, jednakże jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji w sposób określony przepisami prawa.
 4. W ramach swojej działalności DeoBeauty Aesthetic Clinic przetwarza Pani/Pana dane również w celach marketingowych świadczonych usług – np. w ramach newsletter`a lub promocyjnych wiadomości tekstowych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych w zakresie prowadzenia działalności leczniczej, w tym także w zakresie prowadzenia dokumentacji, jest art. 6 ust. 1 lit. b) i  c) RODO, w zw. z przepisami ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Podstawą prawną przetwarzania danych w zakresie, jaki jest niezbędny dla ochrony żywotnych interesów pacjenta, może być również 6 ust. 1 lit. d RODO. W zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane szczególnych kategorii, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit. c), h) oraz i) RODO.
 6. Administrator przetwarza dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres, adres e-mail oraz/lub inne dane niezbędne do świadczenia usług zgodnie z procedurami i obowiązującymi przepisami.
 7. Podstawą prawną przetwarzania danych podanych dobrowolnie jest Pani/Pana zgoda – 6 ust. 1 lit. a) RODO. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, a także do  wycofania wyrażonej zgody w dowolnym czasie i dowolnej formie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże w zależności od okoliczności odmowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić nam np. kontakt w Państwem, przekazywanie Państwu informacji o produktach i działalności DeoBeauty Aesthetic Clinic lub wykonanie usługi.
 9. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Jako podmiot leczniczy dbamy o poufność Pana/Pani danych. Nie udostępniamy Pana/Pani danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
 10. Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.
 11. Pana/Pani dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa – 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 12. Ma Pan/Pani prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 13. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przez Administratora przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 14. Przekazanie nam Pana/Pani danych osobowych jest wymogiem ustawowym, dotyczy każdego klienta, wobec którego realizujemy cele opisane w punkcie 3 i 4.
 15. Wszelkie zmiany wprowadzane do polityki prywatności Administratora, będą publikowane w formie dokumentu na tej stronie i wejdą w życie po zaakceptowaniu zmodyfikowanej polityki prywatności, o której zostaną Państwo zawiadomieni w drodze pojawiającego się okna. Prosimy o regularne sprawdzanie aktualizacji polityki prywatności. Jeśli nie akceptują Państwo Polityki Prywatności lub zmian w Polityce Prywatności DeoBeauty Aesthetic Clinic, powinni Państwo zaprzestać korzystania z naszej strony internetowej.
 16. W oparciu o Pana/Pani dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

 

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej,  w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.


Informacja O plikach cookies:

 1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.
 2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.
 3. Operator serwisu jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.
 4. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:
 • dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
 • dopasowania treści reklam emitowanych w serwisie,
 • mierzenia ruchu użytkownika na stronach za pomocą kodu Google Analytics – więcej informacji o plikach cookies w Google Analytics można znaleźć na stronie: https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=pl&ref_topic=1008008,
 • wykorzystania mechanizmu ankiety badającej preferencje użytkownika,
 • mierzenia skuteczności prowadzonych akcji w sieci reklamowej Google,
 • dopasowania treści reklam emitowanych w sieci reklamowej Google (remarketing).
 1. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
 2. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.
 3. Zebrane dane przechowywane są jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje nie są ujawniane osobą trzecim oraz innym podmiotom. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Statystki nie zawierają żadnych danych mających na celu identyfikacje użytkownika.
 4. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu
 5. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.
 6. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.

 

Przewiń do góry